Ürün ambalajları üzerindeki tarih bilgileri neyi ifade eder? Yasal dayanağı var mıdır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre, meyve sularının etiketlerinde ‘Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’nin (TETT) belirtilmesi şart koşulmuştur. Üretim tarihinin yazılması ise zorunlu tutulmaz, tamamen üretici firmanın tercihine bağlıdır.