Türk Gıda Kodeksi nedir?

Ülkemiz standartlarının belirlendiği Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar ile coğrafi işaret ile ilgili özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemektir. Ulusal mevzuatın hazırlanmasında Kodeks Alimentarius normları ve yaklaşımları temel teşkil etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://bit.ly/2RWHad7