Meyve suyu çürük meyveden mi yapılır?

Meyve üreticisi çiftçilerin ürünleri iki ana sektörde değerlendirilir. Birincisi sofralık olarak adlandırılan ve direkt meyve olarak tüketilenlerdir. Diğeri ise bunlardan farklı olarak direkt tüketime tam elverişli olmamakla birlikte fabrikada işlenerek meyve suyu haline getirilebilecek ham madde niteliğindeki meyvelerdir. Meyveler fabrikaya ulaştığında en önce titizlikle ayıklanır. Bu sırada, işlenmeye uygun olmayan nitelikte meyveler ayrıştırılarak üretim bandından çıkarılır.  Sanayinin olmazsa olmaz kriteri ürün kalitesidir. İster tüketime sunulacak ambalajlı ürün olsun, isterse ihraç edilecek konsantre, püre kıvamında ürün olsun işlenmeye uygun olmayan az miktarda meyve bile tüm üretimin kalitesini bozabilir. Ürünün sevkinden önce ve/veya sonra gerek iç kontroller gerekse yerli veya yabancı müşterinin veya kamu otoritelerinin talepleri doğrultusunda çok farklı analizlere tabi tutulan üründeki kalite bozukluğu net şekilde ortaya çıkacağı için sanayicinin uygunsuz ham madde kullanımı ile üretimini hem iş etiği hem de ticari olarak riske etmesi beklenemez.