Meyve suyu analizleri nasıl yapılır?

Tüm gıdada olduğu gibi meyve suyu için de pek çok analiz mevcuttur. Bunlar genel olarak üretici firmanın münferit kalite kontrol sistemine, satın alma yapacak olan şirketin satın alma kriterlerine, ulusal veya uluslararası kamu otoritelerinin kalite kontrol sistemlerine göre şekillenir.

Meyve sularında meyve oranının belirlenmesi için birlikte değerlendirilen fosfor, potasyum, magnezyum ve formol sayısı analizlerinin sonuçları ayırt edicidir. Bunun yanı sıra, pestisit, ağır metal, mikrobiyolojik bulaşma gibi konularda da hassas analizler yapılarak gıda güvenilirliği garanti altına alınır.  Fabrikalar ayrıca izlenebilirlik sağlamak adına tüm partilerden şahit numune saklar. Böylece ürünler gerek rafa çıkmadan gerekse rafa çıktıktan sonra bozulma gösterdiği anda geriye dönük detaylı araştırma yapabilmek için bu numuneler kullanılarak sorun kaynağı tespit edilir ve sonraki üretimlerde bertaraf edilmek üzere kayda alınır.