Aynı meyvenin suyu, markalara göre neden farklılık gösteriyor?

Tarımsal üretimin en doğal ürünlerinden olan meyvelerin tadı, yetiştiği ortamın toprağı, suyu ve iklimi gibi tabii sebeplerden dolayı farklılık gösterir. Dolayısıyla aynı bölgenin farklı kesimlerinden toplanan meyvelerden üretilen meyve suları da farklılık gösterebilmektedir.  Bu gerçek, birinin diğerinden daha iyi olduğu olarak algılanmamalı, sadece doğal çeşitlilik olarak kabul edilmelidir.